menjadi pakar keselamatan SIBER

menjadi pakar keselamatan SIBER

2020年3月22日

dengan transformasi数字担pertumbuhan pesat经济报数字担电子大港,keselamatan SIBER merupakan安塔拉FAKTOR PERNIAGAAN阳kritikal担penting。

keselamatan SIBER基尼memasuki ARUS官邸。 ancaman keselamatan SIBER BOLEH melumpuhkan organisasi,infrastruktur丹menyebabkan kerugian阳大臣。 IA juga membuka禳kepada penggodam阳tidak beretika untuk melancarkan “serangan” terhadap数据的Serta布施kerajaan atau企业目录swasta。 impaknya BOLEH memudaratkan,seperti kehilangan kewangan担数据的Serta kerosakan阳tidak dapat diperbaiki melibatkan reputasi担kredibiliti。

sekiranya dibiarkan,potensi kejatuhan阿达拉赫大臣,memandangkan peranan经济报数字杨semakin meningkat丹peningkatan sumbangannya kepada INDUSTRI ICT丹经济报马来西亚。

安塔拉insiden阳sering berlaku阿达拉赫penipuan,pencerobohan,gangguan互联网,垃圾邮件,丹penggodaman阳tidak beretika。

permintaan untuk pakar寻找及体验bidang keselamatan SIBER阿达拉赫吉丁宜。 INDUSTRI seperti penjagaan kesihatan,kewangan,pembuatan丹runcit所有汽车memerlukan设备专业keselamatan SIBER untuk melindungi maklumat berharga daripada gangguan keselamatan daripada pihak阳tidak bertanggungjawab。

peningkatan golongan设备专业keselamatan SIBER二seluruh杜尼娅mampu melindungi setiap organisasi达日risiko serangan ATAS talian。

寻找及体验menjadi pakar keselamatan SIBER,安达memerlukan ijazah pengajian sarjana穆达selama EMPAT tahun寻找及体验keselamatan SIBER atau寻找及体验bidang阳berkaitan seperti TEKNOLOGI maklumat atau电脑服务理科。

迪samping ITU,sesetengah majikan memerlukan kelayakan lanjutan seperti ijazah sarjana寻找及体验keselamatan SIBER。 kursus ijazah sarjana mengambil凡城hingga DUA tahun untuk diselesaikan selepas tamat pengajian程序ijazah sarjana穆达丹menyediakan阿罗汉lanjutan寻找及体验melindungi rangkaian电脑服务丹infrastruktur ELEKTRONIK达里语serangan。

设备专业keselamatan SIBER juga BOLEH mendapatkan pensijilan untuk meningkatkan kemahiran mereka semasa bekerja sepenuh马萨untuk mendapatkan pengalaman tambahan secara langsung。

sarjana电脑服务理科(kepujian)寻找及体验keselamatan SIBER(网络安全)二世纪大学menyediakan kurikulum berasaskan INDUSTRI阳komprehensif melalui kuliah,教程丹penempatan INDUSTRI杨寒membolehkan对pelajar mendapat pengalaman terkini,舒达memberikan mereka peluang pertumbuhan阳wajar寻找及体验INDUSTRI。

melalui程序INI juga,安达berpeluang untuk mempelajari担mengetahui mengenai SISTEM pertahanan etika,forensik电脑服务, 物联网 (IOT),SISTEM pangkalan数据lanjutan,kecerdasan buatan,战略性keselamatan,pengaturcaraan untuk peranti mudah alih担penyelesaian PERNIAGAAN阳berfokuskan pelanggan。

selain pengalaman praktikal迪tempat kerja,安达juga berpeluang memperoleh kemahiran ICT丹网络安全dengan pensijilan阳disahkan(CTH:认证道德黑客认证)dengan kerjasama巴丹设备专业。

sertai卡米哈利INI担terokai kerjaya阳hebat seperti penganalisis SISTEM rangkaian担电脑服务,penganalisis SISTEM电脑服务atau keselamatan,penganalisis penyelidikan operasi,pegawai keselamatan maklumat,pegawai perlindungan数据,pemaju perisian keselamatan,jurutera forensik电脑服务,密码破译,penguji penetrasi担juruaudit KOD keselamatan寻找及体验pelbagai SEKTOR seperti perbankan,电子大港,tentera,penjagaan kesihatan,pendidikan,kerajaan,木雅担气体,担更多 - 。

untuk maklumat lanjut,hubungi kaunselor世纪大学哥打白沙罗二talian 03-6145 1777,atau 1-800 88 7344,atau,WhatsApp的柯011-1210 6389。

< Back